PLASTOVÉ DVERE, OKNÁ, ROLETY + SERVIS | ZÁBRADLIE HLINÍKOVÉ – INOX
SIETE PROTI HMYZU | ŽALÚZIE

* SERVIS OKIEN 

* SERVIS DVERÍ

* ŽALÚZIE Interiérové

* SIETE proti hmyzu

SYSTÉM

Zasklenie

Izolačné sklá

Izolačné sklá sú zložené z dvoch tabúľ skla v hrúbkach a druhoch zodpovedajúcich funkčným, mechanickým a estetickým nárokom, ktorých vzdialenosť vymedzuje rôzne široký dištančný profil naplnený vysúšacím prostriedkom. Obvodové spojenie tabúľ skla a dištančného profilu je zabezpečené adhéznym, trvale plastickým tmelom, vonkajší obvod tabúľ skla a dištančného profilu je vyplnený trvale pružným dvojzložkovým tmelom. Je zaručená vysoká odolnosť proti mechanickému namáhaniu. Izolačné sklá sa používajú na zasklievanie otvorových konštrukcií stavieb pre priaznivé tepelno a zvukoizolačné vlastnosti. Dôležitými veličinami u izolačného skla sú súčiniteľ prechodu tepla U, ktorý predstavuje mieru straty tepla z priestoru a celková priepustnosť slnečného žiarenia g, ktoré sa dostáva cez okná do miestnosti.

Funkčné delenie - izolačné sklo:

 • tepelnoizolačné sklo
 • izolačné sklo s protislnečnou ochranou
 • zvukovoizolačné sklo

Tabule - Izolačné sklá sa vyrábajú z:

 • plaveného skla float hrúbky 3, 4, 5, 6, 8 mm
 • ornamentového skla
 • bezpečnostného skla:
  • lepeného (VSG)
  • kaleného (ESG)
 • drôtoskla

a z ich vzájomných kombinácií s dištančnými profilmi 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 a 18, 20, 24 mm.
Z plaveného skla float sa vyrábajú izolačné sklá pre zvislé zasklenie, na ktoré sú kladené požiadavky na vysokú svetelnú priepustnosť. Ak je požadovaná vysoká rozptylová svetelná priepustnosť a zníženie priehľadnosti, používa sa do skladby izolačného skla ornamentového sklo. Pri požiadavkách na zvýšené mechanické namáhanie sa používa v skladbe izolačného skla sklo kalené, lepené alebo drôtosklo. Tieto druhy skiel je možné použiť na zvislé, šikmé a vodorovné zasklenie. Tvary môžu byť pravidelné i nepravidelné, v rámci technických možností. Plocha izolačného skla môže byť opticky delená okrasnými deliacimi mriežkami, umiestnenými v medzitabuľovom priestore v rôznych šírkach, ich kombináciách a farebných odtieňoch.

Kovanie

Maco záruka fungovania

 * Rakúska spoločnosť MACO patrí medzi najrenomovanejších výrobcov kovaní v Európe

 • Mikroventilacia je riešená kľučkou, t.j.ventilačnou škárou sa može plynulo regulovať v rozsahu 13mm a nevyžaduje si dodatočnú, namáhavú reguláciu.
 • Zdvihák krídla značne zlepšuje prevádzku a životnosť kovania.
 • Blokáda otáčania kľučky predchádza vypadnutiu krídla z pántov kovania a vďaka tomu okno môžu bezpečne používať aj deti a starší ľudia.
 • Blokáda zabuchnutia predchádza samovoľnému pohybu krídla prievanom,čo zabraňuje prípadnému rozbitiu skla.
 • Bezpečnostné kovanie je výnimočne riešené kovanie proti vlámaniu navrhnuté firmou Maco, ktoré spočíva v použití závory s pohyblivým čapom t.j. hríbik, čo zabraňuje vypáčeniu krídla a zaručuje tesnosť a ľahkú prevádzku kovania.

 • Poradenstvo k ošetrovaniu a údržbe kovania
 • Aby bola zachovaná funkčnosť kovania, je nutné previesť jeden krát ročne servis okien a dverí