PLASTOVÉ DVERE, OKNÁ, ROLETY + SERVIS | ZÁBRADLIE HLINÍKOVÉ – INOX
SIETE PROTI HMYZU | ŽALÚZIE

* SERVIS OKIEN 

* SERVIS DVERÍ

* ŽALÚZIE Interiérové

* SIETE proti hmyzu

REFERENCIE

Stavby realizované firmou  DORPLAST   -  REFERENCIE

                                                                                                               Rok založenia firmy :  4/1997                              

Gymnázium Opátske, Opatovská cesta, Košice- výmena okien

DPMK a.s., výmena okien stredisko údržby koľajových vozidiel

TITUS – VÝSTAVBY s.r.o., Košice – výmena okien a dverí – stavba NTS SR (nová nemocnica)

BREZA – STAVOTRANS s.r.o.  Michalovce – výmena okien Železničná stanica – Štrbské Pleso

BPMK- výmena okien na Vojvodskej ul.2-4

VIMAR TRADE s.r.o., výmena okien na Floriánskej ulici 8,10 v Košiciach – schodisková časť

IZOTRO -Viliam Trojčák , Košice- dodávka okien Veterina Košice

SBD II. Košice, výmena pivničných okien na Húskovej ul. 65 - 71

MI TOP s.r.o., montáž plastových stien a okien v Mäsokombináte Lučenec

DPMK a.s., výmena okien hlavný sklad + údržba v Košiciach

MI TOP s.r.o. montáž okien – stánok na autobusovej stanici  v Košiciach

IZOLPLAST s.r.o. – výmena okien na Kurskej 2,4 – pivničné okná

BPMK , dodanie okien Ždiarska 21, Košice – schodiskova časť

DPMK a.s., výmena okien Hala strediska údržby autobusov v Košiciach

Rebuild sk s.r.o., montáž okien radová výstavba Lorinčík

Rebuild sk s.r.o. – montáž okien ZŠ Buzica

DPMK a.s., administratívna budova A – výmena okien

U.S.STEEL – šatňa 17B, OD 8, velín stavadlo 25

Univerzita P.J.Šafárika – ŠdaJ UPJŠ Medická ul. , Košice

U.S.STEEL – administratívna budova prev. VP a UVP – DZVP

Okná a dvere Vstupný areál VSŽ a.s. Košice.

U.S.STEEL – budova PV4-5 CPZ – DZ VP

.

Presklená stena na vysokej peci – VELIN, VSŽ a.s. Košice.

U.S.STEEL – budova DZ zušľachťovňa

U.S.STEEL Košice – CPR, Oceliareň výmena okien a dverí

U.S.Steel – administratívna budova NV a PVs

KOKSMONT a.s., Vstupný areál VSŽ výmena okien

U.S.STEEL – TG sklep EC 1

U.S.STEEL – budova SmaRT KOVPOC – AGLOMERÁCIA

U.S.STEEL – stavba SAB DU Expedície

U.S.STEEL – administratívna budova vedenie prevádzky EC a DL

U.S.Steel – AB Rúrovňa

U.S.STEEL– DZ doprava VP

U.S.Steel – AB DZ teplá valcovňa

U.S.STEEL – budova zmenových majstrov

U.S.Steel – SmaRT Sva budova

U.S.STEEL – OD 3 DZ opravy

U.S.Steel – AB nákup 

U.S.STEEL – šatňa USVO

Slovenské Elektrárne odštepný závod – prevádzková budova ES, Veľké Kapušany.

Bytové spoločenstvo MOLD, Moldavská 29, Košice – Schodišťová časť - okná

Slovenské Elektrárne – závod Tepelná energetika Košice.

Agentúra GES

Železnice Slovenskej republiky – Tatranské lanové dráhy,  Tatranská Lomnica.

Bytový podnik mesta Košice – okná a balkónové dvere Južná trieda

 IVES š.p. Košice - Okná na administratívnej budove

Bytový podnik mesta Košice – okná a vchodové dvere Herlianska ul.

Slovenská správa letísk – LETISKO Košice.

U.S.Steel – zváračská škola

Všeobecná zdravotná poisťovňa v Trebišove.

Colný úrad Rožňava

Košický samosprávny kraj – výmena okien na budovách Združená stredná škola Trebišov, Gymnázium Trebišovská Košice, Domov sociálnych služieb Šemša, Škola v prírode Kysak, Domov mládeže Košice – Werferova ul., Gymnázium Krompachy, Gymnázium Kráľovský Chlmec, SOU dopravné Košice

U.S.Steel – TVA AB, kancelária RDZ, EU Žiháreň, KŽ 1 DZ zušlachťovňa, šatňa 2 DZ mechanika, AB OVA DZ mechanika , CSRM URMF, DZ Obalová vetva, šatňa TŠP, budova majstra SU – PZ- DZZU,

Šatňa PZ 1,2,

Košický samosprávny kraj – SOU stavebné Košice, SOU obchodné Košice, Obchodná akadémia Košice, Stredná zdravotnícka škola Košice

Spoločenstvo vlastníkov bytov HORNÁD, Ždiarska 3 – schodišťová časť - okná

Košický samosprávny kraj – SOU stavebné Košice, SOU obchodné Košice, Obchodná akadémia Košice, Stredná zdravotnícka škola Košice

Spoločenstvo vlastníkov bytov HORNÁD, Ždiarska 3 – schodišťová časť - okná

TV NAŠA , Košice

Byty servis – Floriánska 11 – schodišťová časť - okná

Spoločenstvo vlastníkov bytov, Kuzmányho ul., Košice

Byty servis – Floriánska 13 – schodišťová časť - okná

HS HSV – presklená stena pre U.S.Steel Košice

Vlastníci bytov a NP bytového domu Čordáková 40,42 v.z. SBD II.

Súbor bytových jednotiek – sídlisko Dargovských hrdinov, Košice.

SBD II. – Húskova 58-71- schodišťové steny  a vchodové brány

Zasklená stena na obchodnom stredisku LABOREC v Košiciach.

U.S.STEEL – budova Poliklinika

Zasklená stena na obchodnom stredisku MILA v Košiciach.

U.S.STEEL – budova Mechanika

LOVINID TRADING Okná na administratívnej budove Košice

U.S.STEEL – budova Predaj  , GM AB DZ OC

Zasklená stena na autoservise RENAULT, Košice.

U.S.STEEL – vrátnica 4, vrátnica 1

Okná a zasklené steny na Rímsko-katolíckom kostole,  Močarany

U.S.STEEL – kancelária inšpekč. zámočníkov TP a VH

Dom smútku v Hrani

U.S.STEEL – šatňa AB radiátory

Okná na administratívnej budove EKOKLIN, Streda nad Bodrogom

U.S.STEEL – ITES konštrukcia, bufet montážnik, budova SBS

Zasklená stena na predajni PRAKTIK MARKET v Košiciach

U.S.STEEL – budova KMP vysoké pece

Okná - FRUCONA Košice, a.s..

 U.S.STEEL – šatňa PZ 3 1 2, bufet montážnik

Plastové dvere GLOBTEL GSM v Košiciach

 Kancelárske a skladové priestory firmy ADAMS, KE

Dvere a presklené steny – reštaurácia AJVEGA, Košice.

Okná a dvere  budovy VSŽ a.s. Košice – Šaca

BPMK , okná a dvere Popradská ul, Golianova, Zborovská, Košice

COLAR s.r.o.. Južná tr.82 – dodávka a montáž okien AB

Advokátske kancelárie na Štúrovej ulici v Košiciach.

Centrum voľného času  DOMINO

Kancelárske priestory v budove VSS a.s. Košice

DIDACTICUS sro , Bazalková 7,Košice

Presklené steny autosalón MARCO BENZ, Moldavská ul. Košice

Špeciálna základná škola Rovníkova ul., Košice

Výmena okien a dverí SVIP s.r.o.

Obecný úrad Košická Polianka

Presklené steny Technická univerzita Košice

Administratívna budova OBAL SERVIS Košice

Výmena okien na AB - ASKO TRUCK s.r.o. Košice

U.S.STEEL – PZ 3,Filtračná stanica, AB USSKA DZ SAS

Okná a dvere pre firmu GEOSPOL – stavba SOU stavebné Košice

SVB URAL, Košice

Presklenie schodiskovej časti Ždiarska ul. Košice

DPMK a.s.  výmena okien Lingov

SOŠ Veterinárna , Košice

IZOLPLAST sro  bytový dom Ladožská 1-6,Košice

SVB Park angelium Košice

SMMK sro - Senior dom, Českoslo.armády 21,Košice

SBD Hemerkova ul. Košice

SMMK sro  - Poliklinika Ťahanovce

Vyše 10000 zákaziek obytných bytov a domov zrealizovaných na Slovensku.           

SOŠ Policajného zboru Košice, Južná trieda 50 výmena okien - 2011

BYTY servis – Donska – výmena pivničných okien

SBD Kurská 25 – výmena schodiskových okien

BD Čordákova 14,16- výmena schodiskových stien -2011

ZŠ Kežmarská 30 – výmena okien -2011/2012